Vertalingen
nederlands
 
russisch
Beëdigde vertalingen van schriftelijke documenten
Vertaalbureau Raisa verzorgt vertalingen van alle mogelijke officiële documenten zoals notariële aktes, geboorteaktes, afschriften uit de basisadministratie, diploma’s, paspoorten, huwelijksaktes, huwelijkse voorwaarden, hypotheekaktes, contracten, statuten en zakelijke correspondentie, van en naar het Russisch. Deze vertalingen kunnen desgewenst beëdigd worden, d.w.z., voorzien van stempel en handtekening van de beëdigd vertaler.

Apostille
Een apostille is een verklaring van de rechtbank, die de echtheid van stempel en handtekening van een persoon garandeert, die geregistreerd is bij de rechtbank. De vertaler kan zelf geen apostilles produceren. Dit gebeurt uitsluitend door de rechtbank, waar het apostille, meestal in de vorm van een stempel of sticker, voorzien van de handtekening van de rechtbankmedewerker, aan het officiële document wordt gehecht. Een apostille kan betrekking hebben op de handtekening van een gemeenteambtenaar die een bepaald document heeft ondertekend, bijvoorbeeld een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook op de beëdigd vertaler die een vertaling ondertekent. Het Russische consulaat vraagt regelmatig om een apostille bij de handtekening van de ambtenaar die een bepaald officieel document heeft ondertekend en ook om een Russische vertaling van dit apostille. Om veel rompslomp te voorkomen kunnen wij dit apostille voor u ophalen bij de rechtbank en er direct de vertaling bij maken.

Websites
Wij kunnen de volledige vertaling van uw website of webshop verzorgen naar het Russisch. Uiteraard is een website in het Russisch niet perse noodzakelijk om uw product in Rusland aan de man te brengen, maar u vergroot hiermee wel de bekendheid van uw bedrijf en uw product bij een veel breder publiek, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in een grotere afzetmarkt en een grotere bekendheid van uw bedrijf in de wereld.

 

Voorbeeld van een website, vertaald
door Bruno Boucher:
La Haya Stables